2022/23

Formandsberetning for 2022-23.

Vi, i bestyrelsen, har haft et særdeles aktivt år. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, heraf et med deltagelse af tidligere sundhedsminister Arne Rolighed, for at få inspiration til vores arbejde. Han kom med flere gode ideer, som indgår i vores videre arbejde.

I bestyrelsen har vi jo ikke kompetencer på alle områder, så derfor har vi allieret os med nogle ”Faglige livliner” på områderne: praksissektoren, It- området, strategi m.m. samt politik og lobby.Disse livliner kan vi trække på til konkrete opgaver.

Vi har været til et meget positivt møde i Sundhedsministeriet, der betyder, at vi har fået nogle kontakter i ministeriet, vi senere kan bruge. Samtidig har vi fået nogle embedsmænd til, at forstå vores ønske, om et hospice i vores nærområde. Vi er ligeledes ved, i samarbejde med Hospice Forum Danmark og støtteforeningen for Hospice Sjælsø, at arrangere en høring på Christiansborg den 22. januar 2024, hvor flere politikere også deltager. Det er svært at råbe politikerne op, men vi håber, at høringen kan åbne nogle døre, så vi kan komme tættere på vores projekt. Det er jo afgørende, at der fra politisk hold er opbakning til etablering af flere hospicer i Danmark.

Bestyrelsen har været på studiebesøg på Hospice Vangen i Nørre Sundby, et rimeligt nyt hospice med en meget dygtig hospicechef. God inspiration til vores videre arbejde.

Derudover har vi deltaget i Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde, samt haft besøg af Støtteforeningen for Hospice Kolding, der gerne ville vide mere om vores arbejde i bestyrelsen.

Traditionen tro havde Skanderborg Fodslaw arrangeret et ”Gå for Hospice”, hvor Skanderborg Junior Sejlklub velvilligt udlånte deres lokaler, hvor de 60 deltagere startede på h.h.v. 5 og 10 km ruter i Skanderborgs flotte natur, afsluttende med kaffe og kage samt hyggeligt samvær. Overskuddet går ubeskåret til støtteforening – så tak for det.

På Kræmmermarkedet i Skanderborg, havde vi vores stand, hvor rigtig mange kom forbi og fik en snak. Vi fik 75 nye medlemmer, hvilket vi er utrolig taknemmelige for. Den store opbakning, med både nye- og eksisterende medlemmer, betyder rigtig meget.

Det mærker vi tydeligt, når vi skal argumentere overfor politikkerne og andre om vores projekt. Så en stor tak for den store opbakning, det giver god energi i bestyrelsen til vores fortsatte arbejde og det sender et klart signal til politikerne – at vi vil have et nyt hospice i Skanderborg.

Vi har også været ”På gaden” i Ry til Ry by night og i Odder for at ”vise flaget”. I Odder kom der 23 nye medlemmer – super flot.

Vi har haft møder med Skanderborg Kommune vedr. grunden ved Fruering, hvor der jo skal laves lokalplan for området, før vi kan komme videre. Vi afventer et nyt møde med kommunen, hvilket vi håber snart at blive indkaldt til.

Vi syntes, at der i bestyrelsen er de rigtige kompetencer og vi vil fortrøstningsfuldt arbejde på, at få en snarlig afklaring, så vi kan komme i gang med, at få bygget et nyt hospice, til gavn for de patienter og pårørende, der har brug for det i en svær tid.

Hertil kommer en meget aktiv forening med over 1.200 medlemmer og godt 1.2 mill. kr. i kassen.

Endnu engang tak for jeres trofaste opbakning, det betyder meget. Herudover en stor tak til bestyrelse, suppleanter og revisorer for deres store frivillige arbejde for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Villy Helleskov

formand