Bestyrelsen

Formand for bestyrelsen, Villy Helleskov
Formand
Villy Helleskov
Rønnebærvænget 1
8660 Skanderborg
Tlf. 40 28 77 03
E-mail: helleskov@hotmail.dk

Tidligere hospitalsdirektør på Skejby Sygehus

Søren Erik Pedersen
Næstformand 

Søren Erik Pedersen
Nr. Vissing, 8660 Skanderborg
Tlf. 40 20 61 25
E-mail: s.erik.pedersen1@gmail.com

Gårdejer og tidligere byrådsmedlem i Skanderborg

Sekretær

Mogens Bjerggaard
8660 Skanderborg

Tlf. 28 88 28 60
E-mail: mb@skanlaw.dk

Advokat i Skanderborg

Kasserer
Anders Christiansen
8220 Brabrand
Tlf. 25 88 82 08
E-mal: anders.ring.christiansen@gmail.com

Statsautoriseret revisor

Medlemsansvarlig
Lisbeth Kristensen
8660 Skanderborg
Tlf. 30 36 25 27
E-mail: likr@km.dk 

Sognepræst i Stilling

Kristina Rytter
8680 Ry
Tlf. 40 45 96 61
E-mail: kristinarytter@gmail.com

Byggechef ved AL2bolig i Aarhus

Niels Rosenberg
8300 Odder
Tlf. 24 86 55 10

E-mail: nr@klapjob.dk

Jobkonsulent og mangeårig byrådsmedlem i Odder

Suppleant
Line Rudbeck
8660 Skanderborg
Tlf. 21 76 80 60
E-mail: lru@km.dk

Hospitals- og hospicepræst

Suppleant
Viggo Rasmussen
8660 Skanderborg
Tlf. 40 18 93 57
E-mail: viggovras@gmail.com

Udviklingskonsulent