Hvad koster et medlemskab?

Enkelt person …………………….  100 kr.

Ægtepar/husstand………………  150 kr.

Virksomhed/forening…………   300 kr.

Æresmedlemmer………………..       0 kr.

Kontingentet dækker for det regnskabsår (1.9 – 31.8) man indmelder sig.