Formål og opgave

  • at arbejde for etablering af Hospice Østjylland, som selvejende institution i den syd-østlige del af Region Midt, hvor byerne Horsens, Skanderborg, Silkeborg , Odder og det sydlige Aarhus danner kernen.
  • at udbrede kendskabet til hospicetanken og Hospice Østjylland gennem oplysningsvirksomhed.
  • at indsamle økonomiske midler til hospiceprojektet.