Bliv medlem

Du kan vise din opbakning til Støtteforeningen for Hospice Østjyllands arbejde, ved at melde dig/jer ind  (se boks på forsiden)  eller give en gave.

Når du har indmeldt dig, vil du modtage et velkomstbrev med oplysning om kontingentbetaling m.m.

Medlemskab er opnået, når indbetaling er registreret.

Kontingentet dækker et år (1.9 – 31.8)

Kontingent se “Hvad koster et medlemskab”

Du kan også støtte foreningen ved at give en gave.

Skatteregler m.m. kontakt venligst foreningens formand.

Støtteforeningen har Danske Bank 9570 13146462