Hvad er et hospice?

Hospice kommer af det latinske ord hospitum, og betyder herberg, – stedet hvor man er velkommen.

Hospicetanken tager udgangspunkt i, at livet har værdi, uanset hvor store overlevelseschancerne er, hvilket betyder, at det enkelte menneske skal have mulighed for, at udfolde eller udfordre livet, så længe som muligt. Derudover skal pleje og omsorg være i fokus.

Plejen på et hospice er højt specialiseret. Her får patienten, ud over pleje og omsorg, en effektiv lindring – ligesom de pårørende er en vigtig del af opholdet.

Psykisk, fysisk, socialt og åndeligt omsorg indgår i hospiceopholdet, hvor rolige og fredfyldte rammer danner fundamentet.

Hvad koster et Hospiceophold?

Alvorligt syge og døende borgere i Danmark har ret til, at komme på hospice uden egenbetaling.