Hospice Østjylland

Der mangler hospicepladser i Østjylland, og det betyder, at der er alt for få, som får tilbuddet om en hospiceplads. En hospiceplads, som de faktisk har krav på.

Siden 2006 har Hospice Østjyllands Støtteforening arbejdet for at få etableret et hospice i Skanderborg området.

Hospice Østjylland tænkes placeret i Skanderborg af følgende grunde:

  • der er et  utilstrækkeligt hospicetilbud i området omkring Skanderborg og Odder
  • fremragende trafikal infrastruktur, hvilket betyder let adgang for såvel patienter som pårørende
  • befolkningstætheden i området vil betyde, at mange mennesker vil få kort afstand til hospice
  • vi er ved at købe en 3 ha stor grund af Skanderborg Kommune, beliggende på Vestermøllevej lige før Fruering