Utilstrækkelige hospicetilbud i Danmark

Op mod halvdelen af de døende, som trænger til ophold på et hospice i de sidste dage af deres liv, bliver henvist forgæves til hospice. Der er ikke plads. Det er ikke godt nok.

Det gælder kræftsyge, men der er også døende med andre sygdomme, f.eks. med svær hjerte- og lungesygdom, som kan have brug for hospice. Der er meget  få af disse, som bliver henvist og optaget på hospice.

I det udland, vi sammenligner os med er der næsten dobbelt så mange hospicesenge til rådighed – relativt set. Vi bør naturligvis have et ligeså godt palliativt tilbud her, som i udlandet og helst i nærområdet.

I udlandet er der gode erfaringer med daghospice, hvor alvorligt syge kan få behandlingen optimeret ambulant.

Nathospice bør også være et tilbud. Dette indebærer, at den syge overnatter på hospice og det vil ofte betyde stor aflastning for pårørende.

Hospice Østjyllands Støtteforening har valgt at kæmpe for et voksenhospice, meget gerne med dag- og nathospice tilknyttet.

I dag har ca. 90 % af indlagte på hospice en kræftdiagnose. Vi vil arbejde på, at også andre pt. grupper kan komme på hospice, her tænkes især på hjerte- og lungepatienter.