Hvem skal på Hospice?

HUSK! Man kommer ikke på Hospice for at dø – men for at leve til man dør.

Patienterne på hospice er mennesker, som har en aktiv, fremadskridende, uhelbredelig sygdom, og for hvem et eller flere af følgende forhold gør sig gældende:

  • ønsker at tilbringe den sidste tid i fysiske rammer, der er så lidt institutionsprægede som muligt
  • har brug for så massiv professionel hjælp, at det ikke er muligt at udføre plejen hjemme
  • ikke kan eller ønsker at dø i eget hjem, og for hvem hospitalet ikke er et alternativ
  • ikke har en ægtefælle eller en anden nærtstående, som har kræfter til at påtage sig plejeopgaver
  • Ikke ønsker at belaste deres nærmeste pårørende med deres plejebehov
  • har pårørende, der har behov for aflastning
  • har pårørende, der ikke længere kan magte det merarbejde, det er at være til stede hele tiden i omsorgen for den døende