2021/22

Det er jo ligesom om der sker mange store og uhyggelige ting i verden, vi havde lige lagt coronaen nogenlunde bag os, så kom krigen i Ukraine. Det er selvfølgelig noget der sætter dagsordenen, også på den politiske scene.

Det kan derfor være svært at råbe politikerne op, om manglende hospicepladser i Danmark, en – i det store spil – lille dagsorden, men for den enkelte meget afgørende, for at få en god afslutning på livet. Man har også en oplevelse af, at penge lige pludselig ikke betyder så meget. Der gives lovning på milliarder af kroner til mange ting, så vores håb er, at vi kan komme med på vognen med vores beskedne ønske om, at få finansieret et hospice i vores nærområde placeret i Skanderborg.

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder og en del udvalgsmøder bl.a. vedr. grundkøb.

Herudover har vi opstartet et særdeles godt samarbejde med Støtteforeningen for Rudersdal Hospice, hvor vi i samarbejde med Hospice Forum Danmark har afholdt en del møder for, at stå stærkere overfor politikerne. Vi har bl.a. afholdt et fællesmøde med Sundhedsstyrelsen, hvor vi diskuterede problemstillingen ved manglende hospicepladser og at der kommer for få hjerte- og lungepatienter på hospice. Det er stadig ca. 90% af de indlagte patienter, der har en kræftdiagnose.

For at få noget synligt og håndgribeligt og noget der kan være med til at lægge pres på Regionsrådet i Region Midt, har vi besluttet for at købe en grund og vi har haft en del møder med Skanderborg Kommune, hvilket har været meget konstruktivt og resulteret i, at vi formentlig kan købe en meget velbeliggende grund ved Vestermøllevej, lige op til bebyggelsen ved Fruering. En grund med en meget naturskøn udsigt. Vi arbejder på det materiale, der skal til for at opstarte lokalplanarbejdet og det forløber rigtig godt. Vi har lige haft et meget positivt møde med Skanderborg Kommune og skal nu have tilrettet materialet, så processen kan komme videre.

Vi har, traditionen tro, haft en stand på Kræmmermarkedet i Skanderborg og det var en særdeles stor succes. Standen var velbesøgt og har bl.a. betydet, at vi i år har fået 143 nye medlemmer, det er det største antal nye medlemmer i mange år. Det er en helt fantastisk opbakning til foreningen, som både giver bestyrelsen energi og sender et helt klart signal til politikerne om, at vi vil have et hospice i vores nærområde.

Det var også opløftende, at mange yngre meldte sig ind i foreningen. Vi har også været på gaden i Odder, hvilket også gav flere medlemmer og er med til at gøre opmærksom på støtteforeningen.

Traditionen tro havde Skanderborg Fodslaw arrangeret et ”Gå for Hospice”, hvor Skanderborg Junior Sejlklub velvilligt udlånte deres lokaler, hvor vi startede på h.h.v. 5 og 10 km ruter i Skanderborgs flotte natur, afsluttende med kaffe og kage samt hyggeligt samvær. Overskuddet går ubeskåret til støtteforening – så tak for det.

Vi har også i år modtaget nogle flotte donationer/gaver fra medlemmer og Lions Club Hørning, der er med til at give en god økonomi i foreningen – så også en stor tak for det. Husk, at hvis man giver et beløb til foreningen, er det fradragsberettiget, så man får en skatterabat på 26%. Altså en gave på f.eks. 10.000 kr. koster reelt kun 7.400 kr., så vi modtager med taknemmelighed donationer/gaver.

Bestyrelsen håber på, at der snart sker noget, så Skanderborg/Odder området kan få den samme dækning med hospicepladser, som er tilfældet i andre kommuner i Region Midt – det er kun rimeligt. Lige adgang til Hospice i Regionen.

Vores plan er i det nye år, at anmode om foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, samt Hospitalsudvalget i Region Midt, for at oplyse dem om uligheden og behovet for flere hospicer i Danmark, herunder et, beliggende i Skanderborg.

Vi syntes, at der i bestyrelsen er de rigtige kompetencer og vi vil fortrøstningsfuldt arbejde på, at få en snarlig afklaring, så vi kan komme i gang med, at få bygget et nyt hospice, til gavn for de patienter og pårørende, der har brug for det i en svær tid.

Vi takker for jeres trofaste opbakning, det betyder meget. Herudover en stor tak til bestyrelse, suppleanter og revisorer for deres store frivillige arbejde for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Villy Helleskov

formand