2020/21

Formandsberetning for 2020-21.

Sidste år udsatte vi desværre generalforsamlingen på grund af Corona situationen og aktiviteten var relativt lavt, men nu er vi i en anden situation, hvor vi igen kan mødes og tale om andet end Corona.

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder heraf 3 på Teams, så vi er i arbejdstøjet.

Region Midt har udfærdiget et notat til ”Belysning af kapacitet på det palliative område”, det var på hospitalsudvalgets møde den 3. maj 2021. Vi har nærlæst notatet, og vi mener ikke notatet giver et retvisende billede af den problemstilling, der er i vores lokalområde – Skanderborg/Odder. Derfor fremsendte vi vores kritiske kommentarer, i et 3 siders skriv, til samtlige medlemmer af Region Midt´s hospitalsudvalg, regionsrådsformand Anders Kühnau, samt nogle andre politikere. Vi har modtaget svar fra Anders Kühnau, hvoraf det fremgår, at han anerkender, at nærhed har betydning for, hvor mange der kommer på hospice, men at der på den korte bane satses på mere samarbejde mellem de forskellige instanser m.m. Han skriver også, at Region Midt ikke har afskrevet sig muligheden for, at etablere flere hospicepladser, evt. ved at etablere et nyt hospice, så det giver os selvfølgelig håb om et nyt hospice i Skanderborg.

For at der skulle være noget meget konkret, har vi besluttet at arbejde på erhvervelse af en grund, hvor et kommende hospice kunne bygges, som et synligt bevis på, at vi vil have et hospice i Skanderborg/Odder området.

Vi har set på en meget velbeliggende og naturskøn grund, hvilket desværre ikke blev til noget, da det blev for dyrt, og der var visse støjproblemer.

Derfor har vi afholdt et meget positivt møde med embedsmænd i Skanderborg Kommune, om de kunne pege på, og være os behjælpelige med erhvervelse af en grund. På mødet blev forskellige muligheder drøftet, og der skal snarest være et møde med borgmester Frands Fischer, om hvordan vi kommer videre. Vi har jo altid haft god politisk opbakning i Skanderborg byråd, så vi håber, at det bliver muligt for os at erhverve en velbeliggende grund.

Opbakningen til støtteforeningen er fortsat meget stor, hvilket viste sig, da vi havde en stand på Kræmmermarkedet i Skanderborg. Det resulterede i, at vi fik 53 nye medlemmer. I Odder, hvor vi var til stede ved Kvickly fik vi 12 nye medlemmer, altså i alt 65 nye medlemmer, så det er utrolig flot, og giver fornyet energi i bestyrelsen, til arbejde med at få etableret et nyt hospice i vores lokalområde. Vi har nu 1015 medlemmer, det højeste antal medlemmer i de sidste 7 år.

Det har stor betydning, at vi har mange medlemmer bl.a. i vores argumentation overfor politikerne, hvilket jo ikke er uvæsentlig, specielt ikke i et valgår. Så tak til alle vore nye medlemmer, samt alle eksisterende medlemmer, for fortsat at bakke op om foreningen.

I august arrangerede Skanderborg Fodslaw en ”Gå for hospice” vandretur, startende ved Skanderborg Junior Sejlklub med to ruter på h.h.v. 5 og 10 km – en rigtig god oplevelse i Skanderborg smukke natur. Vi var omkring 30 personer og overskuddet går ubeskåret til Støtteforeningen. Tak til både Skanderborg Fodslaw og Skanderborg Junior Sejlklub.

Uge-Bladet havde en artikel i bladet onsdag, den 22. september, hvor jeg som formand, gav udtryk for vores manglende tålmodighed med politikerne, samt at vi ikke syntes de tager problemstillingen, med manglende hospicepladser alvorligt.

Anders Kühnau gav i bladet udtryk for, at antallet af hospicer ville blive udvidet inden for en overskuelig årrække, og der ville være fokus på Skanderborg, der har det største behov. Det vil vi selvfølgelig holde ham op på.

Bestyrelsen håber på, at der snart sker noget, så Skanderborg/Odder området kan få den samme dækning med hospicepladser, som er tilfældet i andre kommuner i Region Midt – det er kun rimeligt. Lige adgang til Hospice i Regionen.

Vi syntes, at der i bestyrelsen er de rigtige kompetencer og vi vil fortrøstningsfuldt arbejde på, at få en snarlig afklaring, så vi kan komme i gang med at få bygget et nyt hospice, til gavn for de patienter og pårørende, der har brug for det i en svær tid.

Vi håber på jeres trofaste opbakning. Herudover en stor tak til bestyrelse, suppleant og revisor for deres store frivillige arbejde for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Villy Helleskov

formand