2019/20

 

 

Formandsberetning for 2019-20.

 

Det har jo for alle været et meget anderledes år, hvor Corona næsten har overtaget dagsordenen. Det har selvfølgelig betydet, at det har været meget svært, at få hospice på dagsordenen hos sundhedsministeren.

Vi har også udsat generalforsamlingen, der ellers skulle være afholdt den 26. oktober 2020. Vi håber, at kunne afholde den i foråret, men det afhænger jo af Corona situationen.

Vi har dog brugt tiden på at forberede os, så vi står stærkt, når tingene bliver lidt mere normaliseret.

Vi har haft et tæt samarbejde med Hospice Forum Danmark om et projekt som REPHA, et Videncenter for Rehabilitering og Palliation, har gennemført der bl.a. belyser sammenhæng mellem hospice beliggenhed og brugen af hospice. Det viser, ikke overraskende, at der er en sammenhæng, så der hvor der er placeret et hospice, kommer der betydelig flere på hospice, så endnu engang dokumenterer det behovet for et nyt hospice i Skanderborg/ Odder området.

Rigsrevisionen har ligeledes i august 2020 fremsendt en rapport, med statsrevisorernes bemærkninger vedr. specialiseret palliation, hvilket er det der foregår på et hospice.

Her et citat fra rapporten:

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regionerne ikke har sikret, at patienter med livstruende sygdomme ved behov har adgang til specialise­ret palliation” og fortsætter

Konsekvensen kan være, at patienter ikke lindres optimalt mod livets afslutning, hvilket forringer deres sidste levetid og lægger en unødig byrde på de pårørende.”

Det må vel siges, at være et klart signal til både folketing, sundhedsministeren og regionerne, om der skal ske noget, så derfor har vi den 21. oktober 2020 møde med regionsrådsformand Anders Kühnau og koncerndirektør Ole Thomsen fra Region Midt, så der håber vi at få positive tilkendegivelser, der betyder at vi kan komme videre i processen.

Der er lige kommet en rapport fra Region Midt vedr. benyttelsen af hospicepladserne i regionen, og her fremgår det, at der er flere fra vores lokalområde, der er blevet indlagt på bl.a. Hospice Gudenå, så det er jo glædeligt.

Det dækker desværre slet ikke vores behov og med en belægning på 90 % og flere henvisninger end tidligere, samt yderligere et behov for personer med f.eks. KOL og hjerte/kar sygdomme der også skal have tilbudt plads på hospice, skal kapaciteten øges. Hertil kommer at der bliver flere ældre f.eks. vil der i år 2030 være 59 % flere over 80 år i Danmark, hvilket svarer til yderligere 160.000 personer over 80 år.

Vi har ligeledes haft kontakt og møder med både administrerende direktør Jesper Fisker, Kræftens Bekæmpelse og formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Skanderborg, Erik Kjær Hansen, begge har stor forståelse for vores behov og bakker os op.

Vi har også haft møde med venstres folketingsmedlem Fatma Øktem, der havde stor forståelse for vores projekt og ville drøfte det med partifæller på Christiansborg, så vi syntes der alle steder er stor opbakning, men det vigtige er jo at komme igennem til sundhedsministeren og det er lidt op ad bakke for tiden, men vi bliver ved med at presse på.

Den store opbakning, der er og altid har været, er af uvurderlig betydning for bestyrelsens arbejde, og så sent som i sidste uge er der kommet en del nye medlemmer, så tak for det. Herudover en stor tak til bestyrelse, suppleant og revisor for deres store frivillige arbejde for Støtteforeningen for Hospice Østjylland

Villy Helleskov

formand