2017/18

Formandsberetning for 2017-18.

Det har været et meget aktivt år i bestyrelsen, og vi håber resultatet bliver, at vi kommer på finansloven, enten i år eller i 2019.

Vi har holdt møder med borgmester i Skanderborg Jørgen Gårde, Regionsrådsformand Anders Künau og Koncerndirektør i Region Midt Ole Thomsen. Et enigt byråd gav deres fulde opbakning til projektet, og regionen er positiv stemt, hvis der kommer en statslig medfinansiering.

Derfor har vi sendt et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby med anmodning om et møde, hvilket hun dog ikke havde tid til, men hun har fået vores argumenter og materiale. Vi har ligeledes sendt materiale til finansminister Kristian Jensen, sundhedsordførerne for Dansk Folkeparti og SF, samt andre politikere.

Vi har afholdt generalforsamling samt 4 bestyrelsesmøder, herudover har bestyrelsen været på inspirationstur til Ankerfjord Hospice i Hvide Sande. Vi har deltaget i Hospice Forum Danmarks årsmøde, samt holdt indlæg for bestyrelsen i Hospice Forum Danmark, hvilket har resulteret i, at de arbejder på to spor, hvoraf det ene er oprettelse af flere hospicepladser i tæt bebyggede områder. Her tænkes bl.a. på vores område.

Derudover har vi været til stede på Kræmmermarked i Skanderborg, ”Stafet for Livet”, samt i samarbejde med Skanderborg Fodslaw deltaget i ”Gå for Hospice”. På Kræmmermarkedet i Skanderborg fik vi over 30 nye medlemmer – rigtig flot.

Region Midt udgiver hvert år, et ”Notat om anvendelse af hospicepladser i Region Midt” og heraf fremgår det klart, at der i vores område, er et stort udækket behov for flere pladser. I dag er det på landsplan ca. en tredjedel af borgere, som visiteres til hospice, der af en eller anden grund ikke kommer det og i vores område er det formentlig kun ca. halvdelen – det er bare ikke godt nok, så derfor bliver vi ved indtil, vi har fået etableret et hospice i Skanderborg forhåbentlig indenfor få år.

Den store opbakning der er, og altid har været, er af uvurderlig betydning for bestyrelsens arbejde, så tak for det. Herudover en stor tak til bestyrelse, suppleant og revisor for deres store frivillige arbejde for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Villy Helleskov

formand