2016/17

 

Formandsberetning for 2016-17.

I år er det 25 år siden det første Hospice så dagens lys, nemlig Sankt Lukas Stiftelsen i København. I dag er der 20 hospicer med i alt 261 pladser i Danmark, så det burde jo være en succes, men der er hver dag mange, der gerne vil på hospice, der ikke kommer det, på grund af for få pladser.

Nærhed og gode trafikale forbindelser til et Hospice betyder meget. I vores nærområde betyder det helt konkret, at alt for få kommer på Hospice, i forhold til det behov der er. Selv efter 2 års drift af Hospice Gudenå i Brædstrup, er der ikke kommet flere fra vores område på Hospice.

Derfor er det mere aktuel en nogensinde, at vi får etableret et Hospice i Skanderborg, som Støtteforeningen arbejder hårdt på at få realiseret.

Støtteforeningen får flere og flere medlemmer, hvilket viser, at der er stor opbakning til vores arbejde. Vi har i dag over 1.000 medlemmer, en kassebeholdning på en lille million kr. og tilsagn om en grund på 10.000 m2  –  så vi er klar.

Det vi mangler er, at der bliver sat penge af på finansloven, og derefter en driftsoverenskomst med Region Midt. Det håber vi sker i 2018, så vi kan komme i gang med at bygge et nyt Hospice.

Bestyrelsen har haft kontakt til flere partier på Christiansborg, der har forståelse for sagen. Det er dog en begyndelse.

Vi har i årets løb deltaget i Hospice Forum Danmarks generalforsamling, hvor Tove Videbæk takkede af som formand gennem mange år. Ny formand blev Olav Nørgaard, der også sidder i Regionsrådet i Region Midt. Ham har vi haft møde med, og det giver os nyt håb om, at der snart sker noget.

Bestyrelsen har været på studiebesøg på Hospicerne i Esbjerg og Haderslev, for at samle inspiration.

Der har været arrangeret foredrag med Jacob Birckler, filosof og tidligere formand for Etisk Råd, desværre deltog der ikke så mange, til en oplysende aften.

For at gøre opmærksom på foreningen, har vi sammen med medlemmer, været “på gaden” i både Odder og Skanderborg, ligeledes har vi deltaget i Kræmmermarked begge steder, hvilket har været medvirkende til, at vi siden juni har fået 44 nye medlemmer, så opbakningen er stor – og det skal nok lykkes.

Vi har desværre også mistet  vores bestyrelsesmedlem gennem mange år, Eric Pettersson, der døde 15. juli 2017. Han har gennem tiden, ydet en stor indsats for foreningen og han var et spændende menneske – æret være hans minde.

 

Villy Helleskov

formand