2015/16

 

 

Formandsberetning for 2015-2016.

 

Vi har i årets løb arbejdet en del på både ny hjemmeside og nyt regnskabssystem, ligesom vi er kommet på facebook.

Vi håber, at I vil benytte hjemmesiden, www.hospiceostjylland.dk. Det er her man kan se vore arrangementer, regnskaber, budgetter, formandsberetninger m.m., ligesom man kan tilmelde sig som medlem på siden – kort sagt, vil det være her, man kan finde alt relevant om foreningen. Hvis der er ting, I syntes mangler på hjemmesiden, kan I bare kontakte os.

Vores nye regnskabs- og medlemssystem er nu kørende, hvilket har betydet, at alle har fået nyt medlemsnr. Vi overvejer om vi skal tilmelde os PBS, men det er temmelig dyrt. De fleste af vore medlemmer har mail, så vi vil fremover sende tingene ud via mail, det sparer jo en dyr porto. Selvfølgelig vil vi sende pr. brev, til de der ikke har en mail. adr.

Bestyrelsen har været på studietur til Hospice Sydfyn i Svendborg og Hospice Fyn i Odense, begge besøg gav os mange inspirationer til vores videre arbejde.

Markedsføringsmæssig har vi været på gaden i Odder og haft en stand på Kræmmermarked i Skanderborg. Vores største arrangement, var foredraget med Anders Agger i Spektrum i Odder, hvor der kom ca. 400, en stor succes. I maj blev der, i samarbejde med Fodslaw, arrangeret ”Gå for Hospice”, hvilket vil blive gentaget næste år. Vi udsendte ligeledes et nyhedsbrev i april.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at vores synlighed har været medvirkende til, at vi har fået 90 nye medlemmer, hvilket betyder, at befolkningen i vores nærområde, stadig bakker op om et Hospice på grunden ved Annebjerg. Mange medlemmer betyder selvsagt, at vi står stærkt, når vi har møde med beslutningstagerne.

Vi været til møde med formanden for Hospitalsområdet Anders Kühnau og direktør Ole Thomsen, der begge var enige i, at der mangler et hospice i vores nærområde, selv om der er startet et hospice i Brædstrup. I november skal vi mødes med formanden og direktøren i Kræftens Bekæmpelse. Det er vigtigt, at der er opbakning og forståelse, i både Region Midt og Kræftens Bekæmpelse, herudover planlægger vi, at holde møde med medlemmer fra folketinget. Det er afgørende, at folketinget via en bevilling på finansloven, går ind for, at der skal etableres flere hospice´r i Danmark. Når det sker, vil vi stå særdeles stærk i konkurrencen om, hvor det næste Hospice skal etableres i Region Midt.

Så alt i alt, står vi med en forening med en stor opbakning, penge i banken og nogle meget gode argumenter for, at der inden for en årrække vil blive etableret et Hospice i vores nærområde – og vi tror fuld og fast på det.

 

Villy Helleskov

formand