2014/15

Formandens beretning for 2014-2015.

På sidste generalforsamling blev der valgt, næsten, ny bestyrelse, og arbejdet i bestyrelsen har derfor båret præg af det. Vi har i årets løb arbejdet på, at den nye bestyrelse blev klædt godt på til det videre arbejde.

Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder. Vi har struktureret arbejdet i en ”Arbejdsplan” med følgende overskrifter: 1. Hvilket hospice skal vi have, 2. Markedsføringsplan, 3. Støtteforeningens vedtægter, 4. Samarbejdet med Danske Diakonhjem, 5. Økonomi.

Med hensyn til, hvilket hospice vi skal have, har bestyrelsen besluttet, at det skal være et voksenhospice, eventuelt med dag/nat hospice tilbud. Bestyrelsen har analyseret behovet, og tallene viser klart, at selv om der er etableret et hospice i Brædstrup, er der stadig et stort udækket behov, i vores område, for et nyt hospice. I Silkeborg har Lions Club taget initiativ til, at få etbleret et Børnehospice.

Bestyrelsen har været på studietur til Sct. Maria Hospice i Vejle og på Hospice Djursland i Rønde, for at samle inspiration og få et større vidensniveau. Vi har ligeledes holdt møde med Helle Timm fra Palliativ Videncenter, herudover har vi deltaget i Hospiceforum Danmarks generalforsamling, bl.a. for at få inspiration, men også for at skabe netværk.

Vi har holdt møde med Region Midt og Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde, begge møder gav fornyet håb og tro på det realistiske i, at få etableret et nyt hospice i Skanderborg og vi har ligeledes stadig tilsagn om en grund på Anebjerg. Bestyrelsen arbejder efter en tidsplan på 3-5 år, før et nyt hospice er en realitet og bestyrelsesarbejdet bliver tilrettelagt efter dette, så vi er klar når der viser sig en mulighed.

Markedsføringsmæssig har vi udsendt et nyhedsbrev i april, haft flere artikler i aviser og både medlemmer og bestyrelse har været ”på gaden” for at agitere for foreningen og dele pjecer ud, hvilket har givet en del nye medlemmer.

Vi går i nær fremtid over til et nyt medlemssystem, hvilket bl.a. betyder at man vil kunne betale via PBS, det vil lette arbejdet betydeligt for kasseren. Vi arbejder ligeledes på en ny hjemmeside, så man bl.a. kan tilmelde sig direkte på siden. Ligeledes vil vi snart være at finde på Facebook.

Vi har fået tilsagn fra Anders Agger, bl.a. kendt fra DR udsendelsen ”Sømanden og juristen”, om et foredrag, der vil finde sted engang i foråret. Arrangementet holdes i Odder.

Sidst men ikke mindst tak til vore medlemmer, for stor og tålmodig opbakning, det betyder meget når vi skal argumentere overfor bl.a. politikerne, at vi har opbakning i befolkningen. Også en stor tak til samarbejdet i bestyrelsen, der yder en stor indsats, ikke mindst foreningens tidligere formand Troels Dolmer.

Villy Helleskov, formand.