2012/13

Formandsberetning 2012/2013 ( ved forsinket gf 30.jan.2014)

Støtteforeningen skulle have være afholdt generalforsamling i oktober sidste år, men det satte vejrguderne en solid stopper for. Stormvejret Allan var så voldsomt, at politiet frarådede at færdes ude.

Det er ikke ideelt at indkalde til generalforsamling på vinterens højdepunkt – her hvor vi er på vej fra januar til februar. Men generalforsamlingen kunne dårligt udskydes til mildere tider, så nu blev det. Der kan desværre være nogen, som havde tænkt sig at komme, som er blevet forhindret i at komme.

For godt et år siden afholdt hospicestøtteforeningen sin årlige generalforsamling i Silkeborg. 14 dage tidligere havde Regionsrådet i Region Midt besluttet, at det nye hospice skulle etableres i Brædstrup. Det må være mig tilladt en sidste gang at knytte et par bemærkninger til Regionsrådets beslutning.

Mindre end et år før Regionsrådet traf sin beslutning om Brædstrup havde 3 af os en samtale face til face med Regionsformand Bent Hansen og hans sundhedsdirektør. De lod os forstå, at Brædstrup absolut ikke kunne komme på tale. Med en vis tilfredsstillelse kunne vi så for nogle måneder siden læse, at politikere rangerer som de mindst troværdige mennesker.

Bent Hansen havde lidt tidligere foreslået, at vi sammen med støtteforeningen i Kjellerup skulle finde en placering, som begge støtteforeninger kunne gå ind for, men da Kjellerup kun kunne acceptere en placering i Kjellerup, var det på forhånd en umulig opgave.

Med kæmpeopbakning i befolkningen, med en gratis grund, med en god økonomi og med en placering netop der, hvor hospicepladserne mangler, stod vi derfor fast på en placering indenfor Skanderborgs grænser og havde hele to placeringer at tilbyde. Bent Hansen har imidlertid gentagne gange sagt, at der ikke kom et hospice i Skanderborg, med den ganske tvivlsomme begrundelse, at afstanden til Hospice Søholm tæt på Aarhus ville blive for lille. Men det må jo være sådan, at jo tættere folk bor, desto tættere skal hospicerne placeres.

Politisk magt viste sig at være stærkere end argumenter!

Det blev Brædstrup, som fik et hospice. Man kalder det Gudenaa Hospice for at tilkendegive, at hospice der skal optage fra et noget større landområde. Gudenaaen flyder ikke i nærheden af Skanderborg eller Aarhus. Og det er her, hospicepladserne mangler.

Man er godt i gang i Brædstrup, omend forsinket. En begrundelse for Brædstrup var, at man kunne genbruge nogen af sygehusbygningerne. Man har nu besluttet, at nedrive det tidligere Brædstrup Sygehus og bygge det nye hospice på grunden.

Den anden begrundelse for Brædstrup var, at det var den billigste løsning. Før grundstenen lægges i Brædstrup er der allerede brugt 4.4 million af de 30 millioner, som Hospice forventes at koste. I Skanderborg ville den forlods udgift have været på 300.000 kr. Man må undre sig.

Man er begyndt at bryde det tidl. Brædstrup Sygehus ned og har opdaget betydelig forurening med bly og PCB. En ekstra udgift på 5.7 million regner man med plus en forsinkelse på 3 måneder.

Men der er ingen tvivl: sagen er lukket politisk. Den er så betændt, at politikerne ikke ønsker den genåbnet. De holder sig for øjnene og håber, at befolkningen glemmer!

Ved vores generalforsamling for et år siden så vi 2 veje at gå. Enten at lukke foreningen strakseller at gå på stand by og følge forløbet i Brædstrup.

Vi besluttede at se an, og vi meddelte Regionen, at vi stod klar i kulissen, hvis Brædstrup ikke blev til noget. Vi besluttede at undlade at opkræve kontingent, således at medlemmerne fortsat ville være medlemmer via et medlemskontingent på 0 kr.

Nu er der gået godt eet år. Det er brugt til besindelse og forsøg på skuen frem i tiden. Vi mødtes igen i bestyrelsen, og var enige om ikke at give op, men at forsøge at tage arbejdet op, men på en nu noget længere bane. Der er grund til at forvente, at der ad åre vil komme væsentligt flere hospicer og derved måske op mod dobbelt så mange pladser som i dag. Omkring ialt 500.Så mange skal der til for at dække det erkendte behov.

Her står vi så idag. Er der vilje og engagement til at kæmpe for en sag, hvor sejren ikke ligger lige om hjørnet. Når jeg slutter, vil foreningens næstformand Ejgil W.Rasmussen tage over. Han vil lægge frem, hvad der kan tale for, og hvad der kan tale imod at fortsætte. Han vil lægge op til meningsudveksling, for at få belyst problemstillingen så grundigt som muligt. Vi kan i aften naturligvis ikke beslutte at nedlægge foreningen, det tillader vedtægterne ikke. Men det er utvivlsomt en god ide at lodde stemningen her i salen.

Nogle få bemærkninger om hospicesituationen her i Region Midt. Der er i dag 4 hospicer i regionen, i Rønde, Skive, Hvide Sande og i Stautrup i udkanten af Aarhus med i alt 50 pladser.

Sidste år blev der henvist godt 20 % flere patienter end året før, som udtryk for, at befolkningen i den grad har taget hospice til sig. Men der blev kun indlagt 11% – kun 11 % flere. Det større antal henviste har så også betydet, at det nu kun er lidt over halvdelen af de henviste, som får plads på hospice, og vi ved fra tidligere, at det især kniber på Hospice Søholm i Stautrup, som for et par år siden kun modtog 40 % af de henviste. Hvordan det vil gå, når Hospice i Brædstrup med 9 sengepladser begynder at modtage patienter fra engang i 2015, er ikke til at sige, men jeg tvivler på, at det vil medføre den aflastning af Hospice Søholm, som er så påtrængende.

Den gennemsnitlige indlæggelsestid på de 4 hospicer er fra 2008 til 2012 reduceret med 1½ døgn. Det betyder, at patienterne er 1½ døgn dårligere, når de indlægges, altså må vente 1½ døgn mere på at komme på hospice.

I 2008 blev ca. 22 % udskrevet i live – altså havde fået det så meget bedre, at hospice ikke længere var en nødvendighed, i alt fald i øjeblikket. Sidste år var det kun 13 %. Det er igen udtryk for at de alvorligt syge er væsentlig dårligere, før de kommer ind på hospice.

Som tidligere er det sådan, at næsten alle søger det nærmest beliggende hospice, og er der ikke et hospice nogenlunde tæt på, prøver man at klare sig igennem bedst muligt i stedet. Hospice bør derfor placeres, hvor befolkningstætheden er stor, så flest mulig får glæde af hospicetilbuddet. Det er i det lys tankevækkende, at når Hospice i Brædstrup er i funktion, vil i alt fald 2 ud af de 5 hospicer i Region Midt være placeret decentralt i forhold til befolkningen: nemlig hospicerne i Hvide Sande og Brædstrup.

Til sidst en stor tak til støtteforeningens mange medlemmer. Der har været en fantastisk opbakning til Støtteforeningens hospiceplaner. Rigtig mange har henvendt sig for at sige: I skal blive ved at kæmpe for et hospice!

Tak for, at I har hørt på mig.