2010/11

FORMANDSBERETNING 2010-2011

Overskriften på indbydelsen her til mødet i aften. VI VENTER PÅ REGION MIDT.

Det har mere eller mindre været omkvædet, siden vi stiftede forening i 2006. Vi har siden 2005 henvendt os flere gange med vores færdige projekt, men regionen har hver gang ønsket at se tiden an. Sidste sommer var budskabet: Kommer der ikke penge fra staten, kommer der ikke noget hospice, selvom regionen allerede så tidligt som i 2007 har erkendt, at der både mangler hospicepladser og palliativt team her i området.

Men for snart et år siden skete der noget afgørende:

Finansloven sidste år stillede midler til rådighed til etablering og drift af 42 hospicepladser på landsplan og til 9 pladser i Region Midt. Regionen skal søge til næste år inden 1.august, men er sikker på at få imødekommet ansøgningen. Det betyder, at regionen her i foråret skal beslutte sig, dels hvor præcist de 9 pladser skal placeres, dels også lidt om tidspunktet. De i alt 42 pladser på landsplan skal etableres i perioden 2011 til 2014, så det er ganske snart.

Region Midt nåede for et par uger siden frem til budgetforlig. I referatet er der et afnit med hensigtserklæringer. Den, der interesserer os, hedder: ”Hospice i Sydøstjylland”og derefter: Der bør sikres en geografisk jævn fordeling af hospicepladserne, og der bør tilsigtes, at der etableres flere pladser i sydøstjylland, således at der sikres dækning til borgerne i området.

Vi har hørt det sådan, og har også fået det bekræftet fra politisk hold, at det snerper godt den rigtige vej. Der kan ske sære ting i politik, så lad os vente med champagnen til underskriften er der på en driftsaftale.

 

Vi har bedt om et møde med regionsformanden, og det får vi her sidst i oktober. Vi vil også bede om et møde med administrationen, som skal udarbejde en ny palliationsplan til foråret. De skulle jo gerne forstå vores gode og mange argumenter!

Men vi vejrer morgenluft!

 

Siden sidste års generalforsamling har der været megen positiv fokus på hospiceområdet, bl.a. gjorde Anders Aggers TV-udsendelser fra Hospice i Hvide Sande indtryk. Den lindrende, altså palliative behandling er der brug for i mange situationer, ikke kun på hospicerne. Der er en løbende diskussion om afvejning af midler til hospice og til paliation i bredere forstand. Politisk er det lettest at få bevillinger til hospice, men der er også behov for oprustning af palliation på sygehuse, plejehjem og for hjemmedøende. Regionen har i flere år haft planer om et palliativt team i Horsens. Nu her pr. 1.juli er det endelig kommet. Foreløbig skal det stå bi i Horsens og Hedensted kommuner. Der kører også en diskussion, om hospice kun er til for kræftpatienter. Næsten alle, som i dag er på hospice, er der pga kræftsygdom. Når kræftplan 3 er gennemført i 2014 vil der være 250 hospicepladser. Hvis mennesker, der er døende af lunge- hjerte og neurologiske sygdomme, også skal have tilbudet om hospice, er der brug for mindst 500 hospicepladser i alt.

Der er idag 4 hospicer i Region Midt med i alt 52 pladser. Det har knebet en smule at belægge sengene på hospice Djursland i Rønde, og det planlægges at lave to sengepladser om til daghospice, hvor dårlige, men endnu ikke døende ptt. kan komme i dagtiden og få hjælp på forskellig vis og f.eks.blive indstillet i medicin. Det har man i udlandet stor og god erfaring med.

De 3 andre hospicer i Hvide Sande, Skive og Hospice Søholm ved Brabrand sø har haft fuld belægning. Godt 1000 henviste kunne have haft glæde af indlæggelse, godt.1/3 kom ikke ind, en del af dem var for dårlige på henvisningstidspunktet, men der er stadig en restgruppe, hvor der bare ikke var plads til dem. Dertil kommer, at mange ikke bliver henvist til hospice, fordi afstanden til hospice er for stor. I vores område, hvor Horsens, Odder, Silkeborg og Skanderborg udgør midten kommer der kun een patient på hospice for hver 1000 borgere, hvor hele 3 patienter i Skive, Rønde og Hvide Sande bliver indlagt. Altså i byer, hvor der er et hospice. Det er tankevækkende, at nærhed er så afgørende. Fra Odder er der ikke kommet mange på hospice. Der har været megen tilfredshed med nogle få palliative aflastningspladser på plejehjemmet Skovbakkehjemmet. Nu er de pladser nedlagt, og Odderborgerne kæmper nu med os andre om de alt for få rigtige hospicepladser, der er her i nærheden.

 

Som sagt har vi henvendt os til Region Midt gentagne gange. Da kræftplan 3 med de 42 pladser var vedtaget, henvendte vi os til Sundhedsministeriet med en direkte ansøgning om at få del i midlerne til et hospice. Der er ingen tvivl om, at det gjorde indtryk. Det en meget smuk og indholdstung ansøgning. Jeg har taget et par eksemplarer med til dem, der kunne have lyst til at se ansøgningen. De ligger nede ved indgangen. Vi håber, at det snart bliver sidste gang , vi skal sende ansøgning afsted, og denne gang skal det gerne være sammen med regionens anbefaling til august næste år.. Papirerne er klar fra vores side.

Jeg vil kort fortælle om noget af det, vi i støtteforeningen har beskæftiget os med det sidste år.

Vi har fået en ny og forbedret folder i flere tusind eksemplarer. Folderen ligger ved hver plads her i aften.

29.marts havde vi besøg af Lone Hertz til et møde i Silkeborg. Titlen på hendes optræden var Tro, Håb og Kærlighed.

28.maj var vores Hospice-Info-dag, hvor vi var på gaden 14 steder i området, de fleste steder 2 personer. Resultatet var bl.a. knap 150 nye medlemmer.

Fodslaw gik for Hospice d. 24.august. 68 deltog og fik information, da de undervejs passerede det, vi kalder hospicegrunden. Der, hvor vi har fået doneret en grund til hospice lidt udenfor Skanderborg.

Vi deltog i Kræmmermarked i Skanderborg her i september, og det gav også nye medlemmer, så vi i dag er knap 1800 betalende medlemmer. Der er næsten intet frafald udover p.g.a. dødsfald og fraflytning.

 

Vi pakkede på valgdagen d.15.september 1338 breve til medlemmerne med invitation til mødet her i aften. Flere har spurgt, hvorfor vi ikke har sparet porto og brugt mail i stedet. Det forsøgte vi op til generalforsamlingen for et år siden. Kun ¼ af medlemmerne reagerede, og vi måtte i gang med så vidt jeg husker over 500 rykkerskrivelser. Så derfor!

 

Indenfor det sidste år har vi fået flere store gaver. Fra Familien Hede Nielsens Fond 50.000 fornemt. 25.000 fra Spar NordFondens Horsens afd., fra Lions i Solbjerg 15.000. Også ornemt. Derudover rigtig mange mindre beløb. Vi er meget glade for den store støtte, vi får pengemæssigt, og for den store støtte, vi får på anden vis, f.eks. ved fremmødet her i aften.

Siden 1.januar har beløb over 500 kr.til støtteforeningens arbejde kunnet fratrækkes på selvangivelsen. Fradrag forudsætter, at støtteforeningen melder til SKAT om beløbet og også oplyser giverens cpr.nr.

 

Vi har haft et godt år i bestyrelsen. Det har været gode og arbejdssomme møder . Jeg finder det i den grad berigende at have en fælles opgave sammen med sådan nogen mennesker. Det samme gælder aktivitetsudvalget. De går aldrig af vejen for at lave et stykke arbejde og møder ofte op med ægtefæller, når der skal laves ekstra meget. En meget stor tak!

 

Om lidt er der valg til bestyrelsen. Der er meget trist at skulle fortælle, at Dorte Sørensen forlader bestyrelsen. Dorte har været næstformand i bestyrelsen fra foreningens start for 5 år siden. Hun har gjort et kæmpearbejde for støtteforeningen, til møderne og mellem møderne. Hun har ikke sjældent måttet tage nattetimer i brug, når der har været større opgaver. Dorte har med sin begavelse, sine evner til at se det væsentlige, sin evne til at se nye veje og muligheder, beriget os andre i bestyrelsen og har meget af skylden for, at vi er, hvor vi er i dag. Jeg vil savne hende rigtig meget, og det ved jeg, at alle i bestyrelsen er enige med mig om. Jeg har ikke spurgt de andre, det er ikke nødvendigt.

Dorte er på vej til at flytte til Odder, hvor hun nu er provst. Hendes arbejsindsats er der – ligesom den altid har været her – på yderkanten af tilrådeligheden, og vi kan sagtens forstå, at hun er nødt til at slippe hospicearbejdet her. På den anden side ved vi, at hun i tankerne ikke slipper os og det arbejde, som hun har været en så stor del af. Men desværre må vi nøjes med det.

Dorte, vi ønsker dig alt godt i dit nye hverv og i dit nye liv i Odder. En kæmpestor tak!

 

Jeg vil slutte og sige tak for, at I har hørt på mig.