2008/09

Formandsberetning 2008-2009

Vi har glædet os til, at Hospicestøtteforeningens generalforsamling i år skal finde sted i Odder. Vi har holdt generalforsamling på skift i Skanderborg, Horsens og Silkeborg og i år er det så Odders tur. Vi ønsker på den måde at signalere, at et kommende hospice er vores alles fælles projekt.

Det har været et spændende og lidt anderledes år – året siden sidste generalforsamling i oktober 2008.

Støtteforeningens arbejde har haft to sigtelinier, som begge peger på det samme mål: at få et hospice op at stå.

1. sigtelinie handler om i befolkningen at fortælle om hospicefilosofi, hvad hospice kan tilbyde, og hvor nødvendigt det er, at der bliver etableret et hospice her i det østjyske.
12 møder har vi deltaget i, ofte hvor foreninger har ønsket at høre om planerne. Det var spændende i april at høre Ole Hartling med emnet ” Aktiv dødshjælp eller aktiv hjælp til døende” Ca. 130 deltagere.

16.maj gik vi på gaden mange steder for at reklamere for sagen. I regn, kulde og blæst. Alligevel kom der 123 nye medlemmer til bare den dag, og mange gik hjem og meldte sig ind. Siden har vi været på gaden ved Kræmmermarked og er klar til Sort Nat i Skanderborg om en måned.

En anden gadeaktivitet var, da Fodslaw her sidst i august ”gik for hospice”. 70 mennesker kom forbi hospicegrunden i udkanten af Skanderborg og fik udover kaffe også noget at vide om hospice.

Vi tror lidt på, at politikerne lader sig påvirke af et højt medlemstal.

Pr. 1.september var vi 1500 medlemmer, og nu er vi godt på vej til de 1600. Det er meget flot, og på kun 3 år. Vi fortsætter ufortrødent frem mod medlem nr. 2000! Det er forsvindende få, som ”glemmer” at forny deres medlemskab. Og medlemmerne kommer ikke kun fra Skanderborg, men i tiltagende grad også fra Silkeborg, Horsens og Odder. Det er et fælles projekt!

Vi har skrevet en del debatindlæg og lidt provokeret lykkedes det fornylig, at få J-P til at lave en lille artikel, hvor de to topfigurer i Regionsrådet Johs. Flensted og Aleksander Aagaard fortæller, at de går varmt ind for, at næste hospice placeres i Skanderborg. Overskriften lød ”Skanderborg står for tur til hospice”

Et kommende hospice skal være en selvejende institution med bestyrelse. Den selvejende institution Hospice Østjylland blev stiftet d. 26.februar i år. Det betyder, at alt nu er juridisk klart. Kun underskrifterne på en driftsaftale mangler.

Vi har fået stor hjælp gratis fra Morten Rasmussen, som er IT-specialist. Han har hjulpet os med det efterhånden betydelige medlemskartotek og med at udsende indkaldelse til generalforsamling og medlemsbrev her for nylig. Ham holder vi fast i.

Vi har haft besøg af Helle Timm fra det nyoprettede palliative videnscenter i København. Hun har kunnet give os gode råd.

Vores tætte tilknytning til Danske Diakonhjem består uændret trods lidt ændrede personkontakter.

Også i år har vi fået gaver, bl.a. en stor kostbar frimærkesamling, som senere vil blive solgt på auktion. Vi er meget taknemlige for de store og små gaver, som vores medlemmer betænker os med.

Den anden sigtelinie.

Det er Region Midtjylland med politikere og administration, jeg tænker på.

I foråret 2009 bad vi om et møde med Regionens forretningsudvalg. I august måned havde Regionen hospice på dagsordenen. Man besluttede ved det møde:

  1. at forretningsudvalget vil afholde et fælles møde med alle kendte hospiceinitiativer ( i parentes bemærket er det støtteforeningen i Kjellerup og deres planer om et hospice i Kjellerup og så os)
  2. at der ikke i øjeblikket tages initiativ til flere hospicepladser
  3. at behovet for hospicepladser revurderes senest i august 2010
  4. at man ville drøfte palliationsplan ved budgetdrøftelser for 2010

Det skal siges, at Venstre og Dansk Folkeparti ønskede, at der skulle tages beslutning om et hospice nu, men blev nedstemt.

Vi får altså foretræde for forretningsudvalget, men det bliver næppe før til foråret.

Op til Regionens møde havde administrationen indhentet oplysninger fra Regionens 4 hospicer.

Hospicerne havde modtaget henvisninger på ca. 1100 egnede patienter, og havde modtaget 687 til indlæggelse. Der var forskellige forklaringer og nok også bortforklaringer på, at de resterende ca. 500 patienter ikke kom på hospice. De 4 hospicer havde fuldt op at gøre og har ikke i 2008 haft plads til flere patienter. Det har imidlertid været meget vigtigt for dem overfor Regionen at kunne præstere en høj belægningsprocent – ellers kunne der blive skåret i bevillingerne.

Hospicerne meddelte derfor, at der – som de så det – ikke var brug for flere hospicepladser.

Hospicerne bemærker, at der ikke på sygehuse eller i den kommunale døgnpleje i dag findes et tilbud, som kvalitativt er på højde med hospicetilbuddet

Hospicecheferne dokumenterer i opgørelsen den store betydning af nærhed, d.v.s. at den alvorligt syge kan vælge et hospice ganske tæt på. Langt hovedparten af de indlagte kommer fra den kommune, hvor hospice er beliggende eller fra nærmeste nabokommuner.

Dykker man lidt dybere ned i hospicernes oplysninger bliver det først rigtig interessant, og vores argumentation for et hospice her i området bliver i den grad støttet og nu med præcise tal.

De alvorligt syge mennesker, som bor i en kommune med hospice, finder indlæggelse på hospice 3-4 gange så brugbart, som hvis de bor længere væk, og helt galt er det i kommunerne Horsens, Odder, Silkeborg,Skanderborg og de omliggende kommuner Hedensted, Ikast-Brande og Favrskov.

Alvorligt syge i disse kommuner kommer i langt ringere grad på hospice, fordi hospicetilbuddet simpelthen er for fjernt. I de 2-3 uger, et hospiceophold oftest varer, er afstanden til hospice helt afgørende for de pårørendes mulighed for besøg.

Det skal nævnes, at Regionens administration har tanker om at udvide Hospice Søholm fra 11 til 15 pladser, men det vil jo ikke medføre større nærhed for befolkningen heromkring, specielt ikke for folk i Horsens, Hedensted, Ikast-Brande og Silkeborg, som stadig vil skulle over flere kommunegrænser, før de når frem til et hospice.

Vi har argumenteret overfor Regionen. Som I kan læse på hjemmesiden har vi lavet en 7 sider stor medicinsk teknologi vurdering med alle aspekter omkring hospice omtalt. Denne såkaldte MTV er tilgået Regionen – både politikerne og administrationen. Derudover har vores vurdering af hospicernes 2008-oplysninger været bragt som debatindlæg i medierne.

Her op til valget har vi i bestyrelsen aftalt at kontakte de kandidater til Regionsrådet, som vi bor i nærheden af for at omvende dem til en evt.bedre holdning.

Vi vil forsøge at få taletid ved valgmøder bl.a.i TV 2 få dage før valget.

Jeg kan fortælle – og det uden at nævne navne- at de politiske partier har forskellig holdning til et kommende hospice her i det østjyske. Nogle er absolut positive, og har det på deres program, men det er ikke alle, der er positive. Det vil nogle af os sikkert tænke på i stemmelokalet.

Jeg vil fortælle om en vanskelig problemstilling. Vi har henvendt os til de praktiserende læger for at informere, men også for at opfordre til, at de henviser flere patienter til hospice. Men der er her et dilemma. For lægen er det et problem at henvise vel vidende, at der ikke er plads. I den situation har den syge det svært nok i forvejen og har ikke brug for yderligere modgang. Men politikerne forstår først problemets størrelse, når mange henviste ikke kan modtages p.g.a. manglende plads.

Som I forstår, arbejder vi på flere fronter, og vi er ganske sikre på, at vi nok skal nå målet. Regionens økonomi er i øjeblikket sådan, at det er lidt op ad bakke, men på lidt længere sigt, mener vi, at det ser rigtig godt ud.