2022/23

Årsregnskab for perioden 1. september 2022 – 31. august 2023
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 23. oktober 2023
Dirigent: revisor Ole Jacobsen
Resultatopgørelse for 2022 – 2023   
IndtægterRealiseretBudget2021-22
Medlemskontingent72.550,0075.000,0071.350,00
Medlemsgaver2.750,002.000,002.150,00
Arrangementer1.740,001.500,001.470,00
Gaver, LL§ 8A28.700,0015.000,0015.500,00
Kaffekassen til generalforsamlingen2.206,000,000,00
Salg af postkort og trøjer325,00500,001.014,00
Indtægter i alt108.271,0094.000,0091.484,00
UdgifterRealiseretBudget2021-22
Mødeudgifter og generalforsamling1.875,802.000,001.639,00
Markedsføring6.068,887.500,003.757,15
Hjemmeside1.484,50500,001.188,00
Kontingent til HFD3.748,503.700,003.594,00
Porto1.320,001.500,001.184,00
Kontorartikler164,80500,000,00
Regnskabssystem1.000,001.000,001.000,00
Annoncering1.272,502.500,001.047,75
Foredragsholdere m.m.0,005.000,000,00
Gaver – Blomster978,95750,00781,95
Kurser og studieture1.104,853.000,002.540,00
Udgifter ved arrangementer0,005.000,000,00
Bankgebyr3.702,504.000,003.551,10
Gebyr til indsamligsnævnet1.200,001.200,000,00
Gebyr til Mobile Pay1.422,010,000,00
Udgifter i alt25.343,2938.150,0020.282,95
Årets resultat82.927,7155.850,0071.201,05
Balance   
Aktiver 31/8 202331/8  2022
Danske Bank, driftskonto9.510,2455.272,03
Danske Bank, opsparingskonto1.200.000,001.100.000,00
Danske Bank, indsamlingskonto28.500,000,00
Forudbetalte omkostninger1.200,00
Aktiver i alt 1.239.210,241.155.272,03
Passiver   
Egenkapital 1/9 20221.155.122,031.083.920,98
Årets resultat82.927,7171.201,05
Egenpapital 31/8 2023 1.238.049,741.155.122,03
Skyldige omkostninger1.160,500,00
Forudbetalt kontingent 0,00150,00
Gæld i alt 1.160,50150,00
Passiver i alt 1.239.210,241.155.272,03
Vi har på bestyrelsens vegne aflagt foranstående årsregnskab for Støtteforeningen
for Hospice Østjylland.
Skanderborg, den 27. september 2023.
Villy HelleskovAnders Christiansen
FormandKasserer
Jeg har revideret foranstående årsregnskab for Støtteforeningen for Hospice
Østjylland der omfatter balance pr. 31. august 2023 samt resultatopgørelse for
perioden 1. september 2022 – 31. august 2023.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
resultat for regnskabsåret og den finansielle stilling pr. 31. august 2023.
Skanderborg, den 2. oktober 2023.
H. C. Jensen
Revisor