2020/21

Regnskab 2020/21

Resultatopgørelse for 2020-21   
IndtægterRealiseretBudget2019-20
Medlemskontingent68.200,0065.000,0066.700,00
Medlemsgaver3.375,002.000,001.900,00
Sponsorstøtte0,001.000,001.000,00
Arrangementer810,001.500,000,00
Salg af postkort og trøjer0,00200,0040,00
Indtægter i alt72.385,0069.700,0069.640,00
UdgifterRealiseretBudget2019-20
Mødeudgifter og generalforsamling0,003.000,001.452,97
Markedsføring300,001.000,004.912,28
Hjemmeside401,00500,00228,00
Kontingenter3.540,003.500,003.582,00
Porto2.250,002.000,001.650,00
Kontorartikler0,000,000,00
Regnskabssystem1.000,001.000,001.000,00
Annoncering0,002.500,002.477,00
Foredragsholdere m.m.0,005.000,003.375,00
Gaver – Blomster200,00700,00500,00
Kurser og studieture0,000,000,00
Udgifter ved arrangementer0,000,000,00
Bankgebyr4.144,585.000,004.347,50
Renter3.522,995.000,004.949,43
Udgifter i alt15.358,5729.200,0028.474,18
Årets resultat57.026,4340.500,0041.165,82
Balance   
Aktiver 31/8 20211/9 2020
Danske Bank, driftskonto83.920,9826.844,55
Danske Bank, foreningskonto1.000.000,001.000.000,00
Aktiver i alt 1.083.920,981.026.844,55
Passiver   
Egenkapital 1/9 20201.026.644,55985.478,73
Årets resultat57.026,4341.165,82
Egenkapital 31/8 2021 1.083.670,981.026.644,55
Gæld, forudbetalt kontingent250,00200,00
Passiver i alt 1.083.920,981.026.844,55
Budget 2021/22
 2021/222020/21
IndtægterBudgetRealiseret
Medlemskontingent68.000,0068.200,00
Medlemsgaver2.000,003.375,00
Sponsorstøtte0,000,00
Arrangementer1.000,00810,00
Salg af postkort og trøjer100,000,00
Indtægter i alt71.100,0072.385,00
UdgifterBudgetRealiseret
Mødeudgifter og generalforsamling2.000,000,00
Markedsføring3.500,00300,00
Hjemmeside500,00401,00
Kontingenter3.600,003.540,00
Porto3.000,002.250,00
Kontorartikler500,000,00
Regnskabssystem1.000,001.000,00
Annoncering2.500,000,00
Foredragsholdere m.m.5.000,000,00
Gaver – Blomster500,00200,00
Kurser og studieture3.000,000,00
Udgifter ved arrangementer0,000,00
Bankgebyr3.000,004.144,58
Renter0,003.522,99
Udgifter i alt28.100,0015.358,57
Årets resultat43.000,0057.026,43