2019/20

Regnskab 2019/20

Årsregnskab for perioden 1. september 2019 – 31. august 2020
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den:
 Generalforsamlingen udsat på grund af Coronasituationen
Dirigent
Resultatopgørelse for 2019-2020
Indtægter Realiseret Budget 2018-19
Medlemskontingent 66.700,00 72.000,00 70.550,00
Medlemsgaver 1.900,00 4.000,00 4.396,00
Sponsorstøtte 1.000,00 1.000,00 27.500,00
Arrangementer 0,00 1.500,00 1.670,00
Salg af postkort og trøjer 40,00 500,00 520,00
Salg af indbo 0,00 0,00 10.094,00
Renteindtægter 0,00 0,00 0,00
Indtægter i alt 69.640,00 79.000,00 114.730,00
Udgifter Realiseret Budget 2018-19
Mødeudgifter og generalforsamling 1.452,97 3.000,00 2.902,30
Markedsføring 4.912,28 4.000,00 300,00
Hjemmeside 228,00 500,00 228,00
Kontingenter 3.582,00 4.000,00 3.621,00
Porto 1.650,00 3.500,00 4.090,00
Kontorartikler 0,00 1.000,00 447,19
Regnskabssystem 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Annoncering 2.477,00 1.300,00 1.284,75
Foredragsholdere m.m. 3.375,00 5.000,00 0,00
Gaver – Blomster 500,00 700,00 685,00
Kurser og studieture 0,00 3.000,00 1.584,00
Udgifter ved arrangementer 0,00 0,00 0,00
Bankgebyr 4.347,50 5.000,00 3.449,52
Renter 4.949,43 4.000,00 3.716,20
Udgifter i alt 28.474,18 36.000,00 23.307,96
Årets resultat 41.165,82 43.000,00 91.422,04
Balance
Aktiver 31/8 2020 31/8  2019
Jyske Bank, driftskonto 26.844,55 11.126,56
Jyske Bank, foreningskonto 1.000.000,00 974.352,17
Aktiver i alt 1.026.844,55 985.478,73
Passiver
Egenkapital 1/9 2018 985.478,73 894.056,69
Årets resultat 41.165,82 91.422,04
Egenpapital 31/8 2017 1.026.644,55 985.478,73
Gæld, forudbetalinger 200,00 0,00
Passiver i alt 1.026.844,55 985.478,73
Vi har på bestyrelsens vegne aflagt foranstående årsregnskab for Støtteforeningen
for Hospice Østjylland.
Skanderborg, den 29. september 2020.
Villy Helleskov Anders Christiansen
Formand Kasserer
Jeg har revideret foranstående årsregnskab for Støtteforeningen for Hospice
Østjylland der omfatter balance pr. 31. august 2020 samt resultatopgørelse for
perioden 1. september 2019 – 31. august 2020.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
resultat for regnskabsåret og den finansielle stilling pr. 31. august 2020.
Skanderborg, den 29. september 2020.
H. C. Jensen
Revisor

Budget 2020/21

Budget for perioden 1. september 2020 – 31. august 2021
2020/21 2019/20
Indtægter Budget Realiseret
Medlemskontingent 65.000,00 66.700,00
Medlemsgaver 2.000,00 1.900,00
Sponsorstøtte 1.000,00 1.000,00
Arrangementer 1.500,00 0,00
Salg af postkort og trøjer 200,00 40,00
Salg af indbo 0,00 0,00
Indtægter i alt 69.700,00 69.640,00
Udgifter Budget Realiseret
Mødeudgifter og generalforsamling 3.000,00 1.452,97
Markedsføring 1.000,00 4.912,28
Hjemmeside 500,00 228,00
Kontingenter 3.500,00 3.582,00
Porto 3.000,00 1.650,00
Kontorartikler 500,00 0,00
Regnskabssystem 1.000,00 1.000,00
Annoncering 2.500,00 2.477,00
Foredragsholdere m.m. 5.000,00 3.375,00
Gaver – Blomster 700,00 500,00
Kurser og studieture 3.000,00 0,00
Udgifter ved arrangementer 0,00 0,00
Bankgebyr 5.000,00 4.347,50
Renter 5.000,00 4.949,43
Udgifter i alt 33.700,00 28.474,18
Årets resultat 36.000,00 41.165,82