2017/18

Årsregnskab for perioden 1. september 2017 – 31. august 2018
Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2018
Dirigent Ole Koefoed Nielsen
Resultatopgørelse for 2017-2018      
Indtægter Realiseret Budget 2016-2017
Medlemskontingent 57.700,00 75.000,00 67.600,00
Medlemsgaver 2.900,00 4.000,00 2.751,00
Sponsorstøtte 8.890,55 1.000,00 200,00
Arrangementer 1.100,00 0,00 3.280,00
Salg af postkort og trøjer 530,00 1.000,00 740,00
Renteindtægter 3.811,78 0,00 5.263,04
Indtægter i alt 74.932,33 81.000,00 79.834,04
Udgifter Realiseret Budget 2016-2017
Mødeudgifter og generalforsamling 2.368,90 3.000,00 2.979,91
Markedsføring 4.050,00 4.000,00 4.800,00
Hjemmeside 228,00 500,00 387,00
Kontingenter 3.585,00 3.000,00 2.631,00
Porto 1.192,00 7.000,00 6.193,83
Kontorartikler 349,95 1.500,00 1.869,99
Regnskabssystem 1.000,00 1.000,00 1.384,00
Annoncering 1.056,25 2.500,00 2.277,53
Foredragsholdere m.m. 0,00 5.000,00 6.000,00
Gaver – Blomster 0,00 1.000,00 700,00
Kurser og studieture 1.904,00 5.000,00 2.334,00
Udgifter ved arrangementer 0,00 0,00 895,75
Øvrige omkostninger og gebyr 1.783,87 1.000,00 240,00
Renter 1.437,09 1.000,00 909,32
Udgifter i alt 18.955,06 35.500,00 33.602,33
Årets resultat 55.977,27 45.500,00 46.231,71
Balance      
Aktiver   31/8 2018 1/9 2017
Jyske Bank, driftskonto 15.704,52 411.776,50
Jyske Bank, foreningskonto 879.352,17 426.302,92
Aktiver i alt   895.056,69 838.079,42
Passiver      
Egenkapital 1/9 2017 838.079,42 791.847,70
Årets resultat 55.977,27 46.231,72
Egenpapital 31/8 2017   894.056,69 838.079,42
Gæld 1.000,00 0,00
Passiver i alt   895.056,69 838.079,42
Vi har på bestyrelsens vegne aflagt foranstående årsregnskab for Støtteforeningen
for Hospice Østjylland.
Skanderborg, den 27. september 2018
Villy Helleskov Anders Christiansen
Formand Kasserer
Jeg har revideret foranstående årsregnskab for Støtteforeningen for Hospice
Østjylland der omfatter balance pr. 31. august 2018 samt resultatopgørelse for
perioden 1. september 2017 – 31. august 2018.
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
resultat for regnskabsåret og den finansielle stilling pr. 31. august 2018.
Skanderborg, den 27. september 2018
H. C. Jensen
Revisor