2016/17

Resultatopgørelse for 2016-2017      
Indtægter Realiseret Budget 2015-2016
Medlemskontingent 67.600,00 75.000,00 70.300,00
Medlemsgaver 2.751,00 5.000,00 4.840,00
Sponsorstøtte 200,00 0,00 1.320,00
Arrangementer 3.280,00 0,00 29.000,00
Salg af postkort og trøjer 740,00 500,00 600,00
Renteindtægter 5.263,04 5.000,00 5.198,02
Indtægter i alt 79.834,04 80.500,00 111.258,02
Udgifter Realiseret Budget 2015-2016
Mødeudgifter og generalforsamling 2.979,91 3.000,00 1.752,26
Markedsføring 4.800,00 3.000,00 1.592,50
Hjemmeside 387,00 1.000,00 2.939,25
Kontingenter 2.631,00 3.000,00 2.796,00
Porto 6.193,83 7.000,00 6.737,58
Kontorartikler 1.869,99 1.000,00 919,80
Regnskabssystem 1.384,00 1.000,00 2.386,25
Annoncering 2.277,53 2.000,00 926,50
Foredragsholdere m.m. 6.000,00 5.000,00 6.622,00
Gaver – Blomster 700,00 2.000,00 1.380,00
Kurser og studieture 2.334,00 5.000,00 653,40
Udgifter ved arrangementer 895,75 0,00 14.406,74
Øvrige omkostninger og gebyr 240,00 1.000,00 770,00
Renter 909,32 0,00 0,00
Udgifter i alt 33.602,33 34.000,00 43.882,28
Årets resultat 46.231,71 46.500,00 67.375,74

 

Balance      
Aktiver   31/8 2017 1/9 2016
Jyske Bank, driftskonto 411.776,50 370.807,82
Jyske Bank, rentegaranti 426.302,92 421.039,88
Jyske Bank, foliokonto 0,00
Aktiver i alt   838.079,42 791.847,70
Passiver      
Egenkapital 1/9 2015 791.847,70 724.471,96
Årets resultat 46.231,71 67.375,74
Egenpapital 31/8 2017   838.079,41 791.847,70
Gæld 0,00 0,00
Passiver i alt   838.079,41 791.847,70

 

 

 

Budget

  2017/18 2016/17
Indtægter Budget Realiseret
Medlemskontingent 75.000,00 67.600,00
Medlemsgaver 4.000,00 2.751,00
Sponsorstøtte 1.000,00 200,00
Arrangementer 0,00 3.280,00
Salg af postkort og trøjer 1.000,00 740,00
Renteindtægter 0,00 5.263,04
Indtægter i alt 81.000,00 79.834,04

 

Udgifter Budget Realiseret
Mødeudgifter og generalforsamling 3.000,00 2.979,91
Markedsføring 4.000,00 4.800,00
Hjemmeside 500,00 387,00
Kontingenter 3.000,00 2.631,00
Porto 7.000,00 6.193,83
Kontorartikler 1.500,00 1.869,99
Regnskabssystem 1.000,00 1.384,00
Annoncering 2.500,00 2.277,53
Foredragsholdere m.m. 5.000,00 6.000,00
Gaver – Blomster 1.000,00 700,00
Kurser og studieture 5.000,00 2.334,00
Udgifter ved arrangementer 0,00 895,75
Øvrige omkostninger og gebyr 1.000,00 240,00
Renter 1.000,00 909,32
Udgifter i alt 35.500,00 33.602,33
Årets resultat 45.500,00 46.231,71