2014/15

Støtteforeningen for Hospice Østjylland
Årsregnskab 1.september 2014-31.august 2015
Konto nr. INDTÆGTER: Året
10 Medlemskontingenter 62.800,00
20 Medlemsgaver  2.750,00
40 Salg af postkort m.m.  70,00
50 Renter  17.929,43
Indtægter i alt: 83.549,43
UDGIFTER:
110 Mødeudgifter  3.943,00
120 Markedsføring  9.752,50
130 Kontingenter  4.191,00
140 Porto udgifter  5.578,46
150 Kontorartikler  414,90
160 Annoncering  2.142,60
180 Foredragsholdere m.m.  5.000,00
190 Gaver – Blomster  5.451,74
200 Gebyrer + diverse m.m.  505,00
Udgifter i alt:  36.979,20
Periodens resultat  46.570,23
Balance pr. 13.august 2015
Aktiver:
Indestående i Jyske Bank:
Foliokonto  89.955,15
Foliokonto (gl. Rentegaranti)  218.674,95
Rentegaranti  415.841,86
Aktiver i alt  724.472,01
Passiver:
Egenkapital:
Saldo pr. 31.08.2014  677.901,78
Årets overskud  46.570,23
Passiver i alt  724.472,01
Skanderborg den 22. september 2015
Line Rudbeck
  kasserer