2010/11

Støtteforeningen for

Hospice Østjylland.

 

Regnskab for perioden 1. september 2010 til 31 august 2011. (5.regnskabsår)

Indtægter:                                                                                           Budget:

Medlemskontingenter                             kr.   135.000,00                  140.000

Medlemsgaver                                           kr.     20.685,00                    20.000

Sponsorstøtte                                           kr.   92.180,00                         40.000

Salg af postkort                                        kr.       9.151,00                         10.000

Diverse                                                      kr.              0,00                            1.000

Renteindtægt                                           kr.       6.423,12                          10.000

Indtægter total                                  kr.   263.439,12           kr. 221.000

 

Udgifter:

Mødeudgifter                                            kr.        2.453,45                           3.000

Markedsføring                                          kr.     36.214,56                           50.000

Kontingent Hospice Forum                   kr.       7.806,00                           10.000

Porto                                                           kr.       5.174,54                               8.000

Kontorartikler                                           kr.      1.851,10                                 2.000

Annoncering                                              kr.        2.488.00                             5.000

Foredragsholdere mv.                              kr.      4.423,86                              11.000

Gaver, blomster mn.                                 kr.        2.077,00                             4.000

Diverse udgifter                                         kr.        1.070,00                              2.000      

Udgifter total                                        kr.     63.558,51              kr.   95.000

 

Årets overskud 2010/11    kr.    199.880,61       kr. 126.000

 

                                                                                                                                                        2.

 

Balance pr. 31. august 2011.

 

Aktiver:

Indestående i A/S Jyske Bank :

Foliokonto                                                                      kr. 117.840,75

Rentegarantikonto                                                        kr. 207.335,07

Aftalekonto                                                                    kr. 200.000,00

 

Aktiver i alt                                                              kr.525.175,82

 

Passiver:

Egenkapital:

Saldo pr. 1. september 2010                                          kr. 314.495,21

Årets overskud                                                               kr. 199.880,61

Kr. 514.375,82

Forudbetalte kontingenter for 2010/11    kr.   10.800,00

 

Passiver i alt                                            kr. 525.175,82

 

 

Silkeborg, d. 26. september 2011.

 

Chr.Overdal Aagaard,

kasserer.

 

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret ovenstående driftsregnskab for tiden 1. september 2010 – 31.august 2011 og balance pr. 31.august 2011, og herunder har jeg kontrolleret bankindeståendet.

 

Verner Dalager-Pedersen

 

 

 

 

Budget

 

1.september 2011 til 31. august 2012.

Indtægter:                                                                                                                Note

Kontingenter fra medlemmer                                         kr. 150.000                         1

Gaver – donationer og støttebeløb                                kr.   90.000                         2

Salg af postkort,t-shirt m.m.                                          kr.   10.000

Renteindtægter                                                              kr.   10 .000

Diverse indtægter                                                          kr.     1.000

Indtægter total:                                                            kr. 261.000    kr. 261.000

 

Udgifter:

Kontingent Hospice Forum                                                                 kr.   10.000

Tilskud projektering af Hospice Østjylland                   kr. 200.000                         3

Markedsføring                                                               kr.   15.000                         4

Mødeudgifter                                                                 kr.   20.000                         5

Tryksager                                                                       kr.    8.000

Kontorartikler                                                                kr.     3.000

Porto                                                                              kr.   15.000

Gaver                                                                             kr.     5.000

Diverse udgifter                                                             kr.     2.000

Udgifter total:                                                               kr. 278.000   kr. 278.000

Budget underskud                                                                             kr.   17.000

 

Silkeborg, 4.oktober 2011

Chr.Overdal Aagaard,

kasserer

 

 

Note 1 Kontingenter er sammensat af :                                                     Regnskab 2010/11

 1. Nye medlemmer 28 maj – 31. Aug.11    10.800
 2. ”Gamle”medlemmer, – 10% 120.000
 3. Nye medlemmer 1/9-30/4-12    21.200

Total                                                         kr. 150.000                          kr. 135.000

 

Note 2 Gaver, donationer og støttebeløb:

 1. Medlemmer    20.000
 2. Donationer    40.000
 3. Virksomheder    30.000

Total                                                         kr.   90.000                          kr . 92.000

 

Note 3: Projektering:

Det forventes, at driftsoverenskomst med Region

Midt bliver en realitet i dette regnskabsår, hvorfor

Bestyrelsen har besluttet at yde Den selvejende

Institution Hospice Østjylland et lån til påbegyn-

delse af projektering af Hospice i 2012.

 

 

Note 4: Markedsføring omfatter:

 1. Hjemmeside      3.000
 2. Annoncering    10.000
 3. Nyanskaffelser      2.000

Total                                                         kr.   15.000                          kr. 36.000

 

Note 5: Mødeudgifter omfatter:

 1. Honorarer foredragsholdere    15.000
 2. Lokaleleje      1.000
 3. Årsmøde m.m.      1.000
 4. Medlems-bestyrelse og udv.møder      3.000
 5. Total    20.000                          kr. 7.000