2009/10

Regnskab

 1. september 2009 til 31 august 2010. (4.regnskabsår)

Indtægter:                                                                                           Budget:

Medlemskontingenter                             kr.   120.000,00                  135.000

Medlemsgaver                                       kr.     20.270,00                  25.000

Salg af postkort                                        kr.       5.263.50                       8.000

Tilskud                                                      kr.       1.620,00                       7.000

Diverse                                                     kr.               0,00                      2.000

Renteindtægt                                           kr.       8.039,27                       6.000

Indtægter total                                       kr.   155.192,77             kr. 183.000

Udgifter:

Mødeudgifter                                           kr.       4.509,75                    10.000

Markedsføring                                         kr.       2.835,00                    12.000

Kontingent Hospice Forum                       kr.       7.530,00                      7.000

Porto                                                         kr.       5.990,60                      4.000

Kontorartikler                                           kr.     11.116,51                    13.000

Annoncering                                             kr.           944,00                              0

Foredragsholdere mv.                              kr.       3.000,00                    10.000

Gaver, blomster mn.                                kr.       3.142,50                      2.000

Diverse udgifter                                       kr.           535,00                     2.000      

Udgifter total                                          kr.     39.603,36              kr.   60.000

Årets overskud 2009/10    ¨                   kr.   115.589,41           kr. 123.000

 

                                                                                                                                                       

 

Balance pr. 31. august 2010

 

Aktiver:

Indestående i A/S Jyske Bank :

Foliokonto                                                                      kr. 122.247,24

Rentegarantikonto                                                         kr. 201.297.97

Aktiver i alt                                                                   kr.323.545,21

 

Passiver:

Egenkapital:

Saldo pr. 1. september 2009                                         kr. 198.905,80

Årets overskud                                                               kr. 115.589,41

Kr. 314.495,21

Forudbetalte kontingenter for 2010/11                         kr.     9.050,00

Passiver i alt                                                                  kr. 323.545,21

 

Silkeborg, d. 21. september 2010.

Chr.Overdal Aagaard,

kasserer.

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg revideret ovenstående driftsregnskab for tiden 1. september 2009 – 31.august 2010 og balance pr. 31.august 2010, og herunder har jeg kontrolleret bankindeståendet.

Verner Dalager-Pedersen

 

Budget

1.september 2010 til 31. august 2011.

Indtægter:                                                                                                                 Note

Kontingenter fra medlemmer                                       kr. 140.000                         1

Gaver – donationer og støttebeløb                               kr.   60.000                         2

Tilskud + salg af postkort m.m.                                     kr.   10.000

Renteindtægter                                                              kr.   10.000

Diverse indtægter                                                          kr.     1.000

Indtægter total:                                                            kr. 221.000                          kr. 221.000

Udgifter:

Kontingent Hospice Forum                                             kr.   10.000

Markedsføring                                                               kr.   35.000                         3

Mødeudgifter                                                                kr.   13.000                         4

Tryksager                                                                       kr.   20.000                         5

Kontorartikler                                                                kr.     3.000

Porto                                                                              kr.     8.000

Gaver                                                                             kr.     4.000

Diverse udgifter                                                             kr.     2.000

Udgifter total:                                                               kr.   95.000                         kr.   95.000

Budget overskud                                                                                                      kr. 126.000

 

Silkeborg,29.sept.2010

Chr.Overdal Aagaard, kasserer

 

 

 

Note 1 Kontingenter er sammensat af :                                                     Regnskab 2009/10

 1. Nye medlemmer 14 aug – 31. Aug.10      9.050
 2. ”Gamle”medlemmer, – 10% 110.000
 3. Nye medlemmer 1/9-30/4-10    20.950

Total                                                                 kr. 140.000                    kr. 120.000

 

Note 2 Gaver, donationer og støttebeløb:

 1. Medlemmer    20.000                     kr.   20.000
 2. Donationer    15.000
 3. Virksomheder/Inst.   25.000

Total                                                                 kr.   60.000                     kr . 20.000

 

Note 3 Markedsføring omfatter:

 1. Hjemmeside     3.000
 2. Annoncering/sponsorkontakter     30.000
 3. Nyanskaffelserk     2.000

Total                                                                  kr.   35.000                     kr.   3.000

 

Note 4 Mødeudgifter omfatter:

 1. Honorarer foredragsholdere      8.000
 2. Lokaleleje      1.000
 3. Årsmøde m.m.     1.000
 4. Medlems-bestyrelse og udv.møder       3.000

Total                                                                 kr.   13.000                       kr. 5.000

 

Note 5 Tryksager omfatter

 1. Indkøb af medlemsmateriale,

trykning af nye foldere m.m.                    kr.   20.000