Andre nyheder

Hospice Forum Danmark´s generalforsamling 2018.

Den 18. april afholdtes generalforsamling i Hospice Forum Danmark. Velbesøgt og med en flot beretning ved formanden Olav Nørgaard. Beretningen kan læses på Hospice Forum Danmark´s hjemmeside, men jeg vil alligevel hæfte mig ved formandens argumenter for flere hospicepladser.

I dag, er det stort set kun borgere med kræftsygdomme, som visiteres til hospice-ophold, hvorimod der i ex. England er alle andre sygdomme, som også giver adgang til hospiceophold. Og den dag, det forhåbentlig også bliver virkelighed i Danmark, vil det lægge et betydeligt pres på vores lands/regionspolitikere for at øge antallet af hospicepladser, som jo allerede i dag er i underbalance.

Endvidere nævnte Olav Nørgaard i sin beretning, – det beskrivende talmateriale, som vores lokale formand Villy Helleskov havde været behjælpelig med at få fremskaffet og behandlet, så det på en overskuelig måde fortæller om behovet for flere pladser.

Søren Erik Pedersen

 

Skanderborg, den 10. april 2019

Nyt medlem af bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Niels Rosenberg fra Odder er indtrådt i bestyrelsen for Støtteforeningen for Hospice Østjylland.

Vi er meget glade for, at Niels har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen, trods hans mange andre gøremål.

Niels har deltaget i et bestyrelsesmøde og man fornemmer straks, at han er et engageret menneske med en stor viden og netværk som vi har brug for. Endvidere er det vigtigt for os at Odder området er repræsenteret i bestyrelsen jvnf. vores vedtægter, hvoraf det fremgår, ”at ved valg af bestyrelsesmedlemmer skal det  tilstræbes, at disse vælges med en bred geografisk dækning i Region Midtjyllands sydøstlige del”.

Vi har ikke så mange medlemmer i Odder området, og det håber vi Niels kan være med til at ændre, da et kommende hospice i Skanderborg også vil dække Odder området.

Der mangler i høj grad et hospice i vores nærområde, da det kun er omkring halvdelen, af de der kunne have god gavn af et hospicetilbud der får tilbuddet, da der er alt for få pladser til rådighed.

Hvis man ønsker at blive medlem, kan det bl.a. ske på vores hjemmeside www.hospiceostjylland.dk hvor man også kan få en del oplysninger om foreningen.

Vi glæder os meget til samarbejdet med Niels.

 

Villy Helleskov

Formand for Støtteforeningen for Hospice Østjylland